Chirurgia stomatologiczna/szczękowo-twarzowa: to dział stomatologii zajmujący się operacyjnym leczeniem schorzeń w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki.

W naszej klinice w Bielsku-Białej oferujemy pełny zakres usług, świadczonych przez specjalistów chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej:

Chirurgiczne usuwanie zębów (ekstrakcja chirurgiczna), w tym także zębów ósmych, częściowo oraz całkowicie zatrzymanych w kości.

Ekstrakcja zęba to jego usunięcie z zębodołu za pomocą odpowiedniego instrumentarium (dźwignie, kleszcze). Jeżeli zabieg ten dotyczy zębów, których położenie jest szczególnie trudne (zęby częściowo lub całkowicie zatrzymane w kości lub takie, których kierunek wzrostu koliduje z innymi zębami) wówczas mówimy o ekstrakcji chirurgicznej. Wymaga dużych umiejętności operatora oraz dodatkowego instrumentarium.

Kiedy konieczne jest usunięcie zęba?

 • Gdy doszło do głębokiego złamania korony zęba
 • Gdy zmiany zapalne okołowierzchołkowe nie wygoiły się pod wpływem leczenia zachowawczego
 • w zaawansowanym stadium chorób przyzębia
 • Gdy ząb mleczny tkwi w jamie ustnej przy obecności jego stałego odpowiednika
 • w wypadku zębów zatrzymanych: nawracające stany zapalne, tworzenie torbieli, przed planowanym leczeniem ortodontycznym i protetycznym, wykluczenie ognisk zakażenia w obrębie jamy ustnej.

Hemisekcja
To zabieg polegający na usunięciu części korony zęba trzonowego wraz z odpowiadającym korzeniem. Jest jednym z zabiegów „ratujących” ząb przed usunięciem. Na pozostałej części zęba po upływie ok. 6 tygodni osadzony zostaje wkład koronowo-korzeniowy, a następnie korona protetyczna, rekonstruująca całą część koronową zęba.

Radektomia
To zabieg polegający na całkowitym usunięciu jednego korzenia zęba wielokorzeniowego, przy którym wystąpił nieodwracalny proces patologiczny, a nie jest możliwe przeprowadzenie resekcji wierzchołka tego korzenia.

Resekcja wierzchołka korzenia
To zabieg polegający na usunięciu wierzchołka korzenia zęba, wraz z towarzyszącymi zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi. Korzeń po wykonanym zabiegu wypełnia się „wstecznie” biomateriałem. Zabieg ten pozwala na uniknięcie w większości przypadków usunięcia zęba. Jest możliwy do wykonania w obrębie każdego korzenia w szczęce i żuchwie.

Kiedy ząb zostaje zakwalifikowany do resekcji wierzchołka korzenia?

 • Gdy wokół korzenia zęba występują zmiany zapalne (torbiele, ziarniniaki), które nie wygoiły się pomimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia endodontycznego.
 • Gdy wokół korzenia zęba występują duże (<10mm) zmiany zapalne, ząb wymaga wpierw leczenia kanałowego, a następnie leczenia resekcyjnego
 • Gdy w trakcie leczenia kanałowego doszło do złamania narzędzia w obrębie wierzchołka korzenia lub jego perforacji.
 • Gdy doszło do złamania okolicy przyczytowej korzenia.
 • Gdy na zębie istnieje estetyczna i funkcjonalna odbudowa( wkład koronowo-korzeniowy, korona), a wokół korzenia występuje zmiana zapalna, która nie jest możliwa do leczenia inną metodą.

Implantoprotetyka
To dział stomatologii zajmujący się rekonstrukcją utraconych zębów. Implant to tytanowa śruba, która odtwarza korzeń zęba. Za pomocą łącznika do implantu zostaje umocowana korona protetyczna, które razem w pełni odtwarzają utracony ząb.

bego

W naszym gabinecie stosujemy najwyższej jakości, niemiecki system implantologiczny Bego.

Dlaczego warto zdecydować się na implanty?

Implanty dentystyczne to obecnie najlepsza metoda uzupełnienia braków zębowych. Mają znaczą przewagę nad protezami ruchomymi, a także nad konwencjonalnymi mostami.

 • Wykluczają dyskomfort związany z luźnymi, źle dopasowanymi protezami, nie ma więc potrzeby stosowania dodatkowych preparatów (klejów) dla utrzymania protezy w jamie ustnej
 • Wyglądają jak naturalne zęby
 • Funkcja żucia pokarmów przebiega w identyczny sposób jak w uzębieniu naturalnym
 • Wprowadzenie implantu do kości zapewnia jej fizjologiczne obciążenie, co z kolei chroni ją przed zanikiem- zapobiega to niekorzystnym, „starczym” zmianom w rysach twarzy
 • Uzupełnienie braku zębowego implantem nie wymaga szlifowania zębów sąsiednich (tak jak w przypadku mostów protetycznych).

Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym, na życzenie pacjenta istnieje możliwość zastosowania sedacji wziewnej. Pacjent wkrótce po zabiegu może opuścić gabinet stomatologiczny.

Wszczepienia implantu nie należy się obawiać – to procedura mniej traumatyczna niż usunięcie zęba!

Zapraszamy na konsultacje implantologiczne prowadzone przez chirurga szczękowo-twarzowego, w czasie której szczegółowo odpowie na Państwa pytania oraz indywidualnie oszacuje koszty leczenia implantologicznego.

Wycinanie zmian na błonie śluzowej, wraz z badaniem histopatologicznym

Plastyka wędzidełek

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

Chirurgia przedprotetyczna

Usuwanie ciał obcych z zatok szczękowych

Sterowana regeneracja kości z użyciem biomateriałów i błon zaporowych, sinus lift (podnoszenie dna zatoki szczękowej)