Próchnica jest chorobą zakaźną, która zostaje wywołana przez bakterie próchnicotwórcze, znajdujące się w płytce nazębnej. Bakterie te są zdolne do przetwarzania węglowodanów (dostarczanych z pożywieniem), co prowadzi do produkcji kwasów i obniżenia pH płytki nazębnej poniżej 5. Skutkuje to rozpadem tkanek twardych zęba.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTAWANIA PRÓCHNICY ZĘBÓW?

Aby ubytek próchnicowy mógł się rozwinąć, muszą zaistnieć następujące czynniki:

Bakterie płytki nazębnej

Co prawda nie mamy wpływu na sam fakt, że bakterie próchnicotwórcze są obecne w płytce nazębnej , ale już od nas zależy ile tej płytki na zębach będzie się znajdować. Świadome, systematyczne oczyszczanie wszystkich powierzchni zębów z płytki nazębnej i innych osadów zawsze idzie w parze ze zmniejszeniem liczby występowania ubytków próchnicowych, ponieważ zmniejszając ilość płytki nazębnej na zębach, zmniejszamy w jamie ustnej liczbę bakterii, które produkują kwasy i powodują próchnicę. To złota zasada, która działa nawet u pacjentów ze znaczną podatnością na próchnicę!

Węglowodany

To składniki, które są potrzebne bakteriom próchnicotwórczym do wytworzenia kwasu odpowiedzialnego za rozpoczęcie ubytku próchnicowego.Warto zdać sobie sprawę z tego, że cukry proste, które naturalnie występują w pokarmach w niskim stopniu są odpowiedzialne za wywołanie próchnicy. Znacznie bardziej groźne są sztuczne cukry rafinowane dodawane do żywności, które długo przebywają w jamie ustnej.

Podatność zęba

Płytka nazębna nie występuje na wszystkich powierzchniach zębów w jednakowej ilości. Najwięcej jest jej w miejscach trudno dostępnych tzn. w dołkach i bruzdach szkliwa na powierzchniach żujących zębów bocznych a także na styku sąsiadujących zębów. To w tych miejscach najczęściej rozpoczyna się próchnica. Dlatego tak ważne jest jej usuwanie, zwracając szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne.

Podatność tkanek twardych zęba na próchnicę zależy od wielu czynników: rodzaju diety, stężenia fluoru w wodzie, paście, składu śliny, warunków społeczno-ekonomicznych po części jest również zależna od uwarunkowań genetycznych.

 

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTAWANIA PRÓCHNICY ZĘBÓW?

Pamiętajmy, że zęby są integralną częścią naszego organizmu,  dlatego stany zapalne, które toczą się przy wierzchołkach korzeni zębów zawsze mają wpływ na nasz cały organizm. W każdym ubytku próchnicowym rozmnażają się bakterie- jeżeli nie zostanie on w porę wyleczony, dociera do nerwu zęba (miazgi), powodując silne dolegliwości bólowe. Jeśli mimo bólu nie zdecydujemy się na wizytę u dentysty, nerw zęba obumiera- dochodzi do jego martwicy. Znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych często  usypia czujność pacjentów, lecz tak naprawdę zakażenie trwa nadal i rozszerza na okoliczne tkanki,  powodując ropień okołozębowy, zapalenie ozębnej, czy  zapalenie zatoki szczękowej.  Z takiego ogniska zapalnego, bakterie wędrują wraz z krwią do odległych narządów, mogąc pogarszać przebieg chorób przewlekłych (cukrzycy, łuszczycy, zapalenia stawów, chorób autoimmunologicznych) lub stać się pierwotną przyczyną uszkodzenia narządów: nerek, oka, stawów, wywołując gorączkę reumatyczną czy posocznicę.