Leczenie endodontyczne (leczenie kanałowe) – Endodoncja to dział stomatologii zajmujący się leczeniem kanałowym zębów.
Każdy ząb w swoim wnętrzu posiada komorę i system kanałów korzeniowych, a w nich miazgę zęba, zwaną potocznie „nerwem”. Liczba kanałów w zależności od rodzaju zęba waha się od 1 do 5.

KIEDY KONIECZNE JEST LECZENIE KANAŁOWE ZĘBA?

  • Jeżeli ubytek próchnicowy, który toczy się w obrębie tkanek twardych zęba nie zostanie odpowiednio wcześnie wyleczony, proces postępuje wgłąb, sięgając nerwu zęba. Dochodzi wówczas do nieodwracalnego zapalenia miazgi.
  • Jeżeli w trakcie opracowania ubytku próchnicowego dochodzi do próchnicowego odsłonięcia miazgi.

Często zdarza się tak, że lekarz, który oczyszcza ubytek próchnicowy (czy to pierwotny czy pod starym wypełnieniem) stwierdza, że próchnica sięgnęła nerwu zęba. Nie jest możliwe wówczas założenie wypełnienia, ponieważ skutkowałoby to rozwojem stanu zapalnego nerwu zęba i silnymi dolegliwościami bólowymi. Stąd sytuacje, w których ząb rzekomo „nie boli” a trzeba go leczyć kanałowo. W rzeczywistości miazga zęba jest już we wczesnym stadium stanu zapalnego, ale jeszcze nie daje objawów bólowych.

  • Jeżeli stan zapalny miazgi nie został zaopatrzony i proces zapalny postępuje wgląb, niszcząc kość (zapalne zmiany okołowierzchołkowe)

wskazania protetyczne:

Zgodnie z najnowszymi trendami, szlifowanie zębów pod stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) nie oznacza przymusowego leczenia kanałowego. Dzieje się tak dlatego, że zdrowy, żywy ząb jest najlepszym filarem pod wszelkie prace protetyczne. Są jednak pewne wyjątki, kiedy leczenie to jest konieczne. Dzieje się tak gdy:

  • istnieje konieczność znacznego oszlifowania zęba filarowego (np. jeżeli chcemy skorygować położenie korony zęba w jamie ustnej)
  • w trakcie szlifowania doszło do odsłonięcia nerwu zęba
  • Jeżeli po oszlifowaniu zęba pacjent zgłasza samoistne
    dolegliwości bólowe zęba
  • Jeżeli niezbędne jest zaopatrzenie zęba wkładem koronowo-korzeniowym.
  • urazy mechaniczne, termiczne, chemiczne zębów (w określonych przypadkach)

Wskazania periodontologiczne: stany zapalne przyzębia, które przenoszą się na nerw zęba i odwrotnie: stany zapalne nerwu zęba, które szkodzą przyzębiu (zespoły endo-perio), a także zęby rozchwiane.