Po wstępnym niechirurgicznym etapie etapie leczenia, część zębów może wymagać bardziej zaawansowanych zabiegów mających na celu ich ratowanie (operacje płatowe, zabiegi regeneracyjne). Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego odbywa się zawsze po dokładnym badaniu przyzębia na wizycie kontrolnej po leczeniu niechirurgicznym.

W naszym gabinecie pracujemy wykorzystując tylko minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne. Taka koncepcja pozwala na osiągnięcie doskonałych, przewidywalnych efektów leczenia bez traumatyzowania tkanek, zachowując wysoki komfort Pacjenta w trakcie i po każdym zabiegu.

Operacja płatowa

Operacja płatowa (dawniej: kiretaż otwarty) – to zabieg chirurgiczny polegający na utworzeniu płata z dziąsła tak, aby uzyskać bezpośredni dostęp do dna kieszonki oraz ewentualnego ubytku kostnego. Leczenie to umożliwia bardzo dokładne, pod kontrolą wzroku oczyszczenie kieszonki oraz powierzchni korzenia na całej długości ze znajdujących się głęboko pod dziąsłem złogów kamienia, bakterii, ich toksyn. Zabieg kończy się założeniem szwów. Pozwala na radykalne spłyceni głębokich kieszonek co w konsekwencji powoduje zahamowanie postępu choroby.

Zabiegi regeneracyjne

Zabiegi regeneracyjne – w nowoczesnej chirurgii periodontologicznej, wszędzie tam gdzie jest to możliwe operacje płatowe są przeprowadzone wraz z zabiegami regeneracyjnymi tkanek przyzębia.

W tym celu można wykorzystać:

  • preparat Emdogain – Zobacz broszure
  • błony zaporowe
  • przeszczep kości własnej Pacjenta
  • materiały kościo zastępcze

Kwalifikacja do odpowiedniej metody leczenia odbywa się na podstawie badania wewnątrzustnego oraz badań radiologicznych.