Nowoczesna aparatura radiologiczna wykorzystująca najnowsze technologie zapewnia całkowite bezpieczeństwo i trafną diagnozę. Każdorazowo dawka promieniowania jest ustalana indywidualnie przez komputer, co pozwala na jej zminimalizowanie, a także bezpieczne wykonanie zdjęcia zarówno dorosłym jak i dzieciom. Radiologia cyfrowa ma szczególną przewagę nad analogową, klasyczną- pozwala na uzyskanie nieosiągalnej dotąd jakości zdjęcia przy znikomej dawce promieniowania. Wpływa to bezpośrednio na jakość leczenia, ponieważ lekarz w trakcie zabiegu może wykonywać dowolną liczbę zdjęć, bez uszczerbku dla zdrowia pacjenta.