Michał Buliński

W 2009 roku ukończyłem studia na Wydziale Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, pracując w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2011-2017).

Jestem również certyfikowanym implantologiem firmy Bego.

Obdarzony dużym poczuciem humoru specjalista, opanowany i bardzo profesjonalny sprawia, że nawet skomplikowane zabiegi chirurgiczne przebiegają szybko, fachowo oraz w miłej i bezstresowej atmosferze.

Moja pasja to implantologia ale również spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym.